Thó-lūn:Kùi-cho̍k

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 華族 choán--lâi)

華族,嘛叫做貴族

鶴佬話 日本話 英語
皇帝 皇/帝 emperor
monarch (king; queen)
頭人 (皇男子) prince
(大)公 (大)公(爵) (arch)duke
kîⁿ公 侯爵 marquess
kōan公 伯爵 earl / count
hù-kōan公 子爵 viscount
紳士 男爵 baron
準紳士 準男爵 baronet
騎士 騎士 knight