Bé-chang

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Schwarzwaelder-kaltblut.jpg

Bé-chang sī seⁿ tī bé-á khoán tōng-bu̍t âm-kún téng-koân-bîn ê mn̂g, tùi bé-thâu (poll) seⁿ ka keng-kah-thâu (withers); thâu-hia̍h-mn̂g (forelock) mā sǹg bé-chang chi̍t pō͘-hūn.