GNU Chū-iû Bûn-kiāⁿ Hí-khó-su

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
GNU logo

GNU Chū-iû Bûn-kiāⁿ Hí-khó-su (Eng-gí: GNU Free Documentation License, tiāⁿ-tiāⁿ kán-chheng GFDL) sī 1 chióng hoa̍t-lo̍h chū-iû lōe-iông ê copyleft ("pán-chó") hí-khó-su. Che chū-té sī Chū-iû Nńg-thé Ki-kim-hōe (FSF) ūi in ê GNU kè-ōe só· siat-kè--ê. Hí-khó-su 1.2-pán ê choân-bûn tī http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.

GFDL sī ūi nńg-thé soat-bêng-su kap kî-tha ê chham-khó, kàu-ha̍k chu-liāu siat-kè ê. Hí-khó-su chu-tiuⁿ chu-liāu ê jīm-hô khó·-pih, tō sǹg kóng ū siu-kái--kòe, lóng tio̍h chhái-iōng kāng-ê hí-khó-su. Chiah-ê khó·-pih ē-sái bé-bē, m̄-koh it-tàn tāi-liōng seng-sán, tiāⁿ-tio̍h ū sek-ha̍p lâng siu-kái ê kek-sek. Bo̍k-chiân Wikipedia sī GFDL chhái-iōng-chiá tang-tiong siōng ū kui-bô· ê kè-ōe.