Hái-iûⁿ Kok-ka Kong-hn̂g Koán-lí-chhù

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hái-iûⁿ Kok-ka Kong-hn̂g Koán-lí-chhù (海洋國家公園管理處) sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú Lāi-chèng-pō͘ Êng-kiàn-sú só͘-sio̍k ki-koan. Goân-té sī Tang-soa Khoân-ta Kok-ka Kong-hn̂g sêng-li̍p só͘ siat ê koán-lí tan-ūi. 2006 nî 12 goe̍h 19 hō keng Hêng-chèng-īⁿ siu-tēng kè-ōe lōe-iông, kā tó-sū ia̍h hái-iûⁿ-hêng kok-ka kong-hn̂g koán-lí sū-khoân thóng-it chiah sêng-li̍p--ê. 2007 nî 10 goe̍h 4 hō, tī Ko-hiông-chhī chèng-sek kòa-pâi êng-ūn. 2014 nî 6 goe̍h chhe 8, Phêⁿ-ô͘ Lâm-hong Sù-tó Kok-ka Kong-hn̂g sêng-li̍p.