Kiàn-siàu-chháu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
?Kiàn-siàu-chháu
kian-siau-chhau kap hoe
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Fabales
Kho: Fabaceae
A-kho: Mimosoideae
Sio̍k: Mimosa
Chéng: M. pudica
Ha̍k-miâ
Mimosa pudica
L.
Kiàn-siàu-chháu ê kóe-chí

Kiàn-siàu-chháu (Hàn-jī: 見笑草; Hôa-gí: 含羞草; ha̍k-miâ: Mimosa pudica) kui-sio̍k-î tāu-kho (Leguminosae), sī 1 kàu to-nî-seng ê phih-phak-sèng chhiū-á (koàn-bo̍k). I-ê goân-sán-tē sī jia̍t-tāi Bí-chiu, chiâⁿ-chá to̍h thoàⁿ-chéng kàu Tâi-oân, pìⁿ-chiâⁿ-chòe kui-hòa-chéng. Tī Tâi-oân i hun-pò· tī pêⁿ-tē kàu kē hái-poat soaⁿ-khu, seⁿ tī lō·-piⁿ, pha-hng-tē, chháu-po· téng-téng khai-khoah ê só·-chāi. I kah-ì kui-kang ū-ji̍t ê khoân-kéng. Kui-nî-thàu-tang lóng-ū khui-hoe, m̄-koh tī pak-pō· hoe-kî khah-té, chú-iàu tī joa̍h-thiⁿ--lâng.

Hêng-thāi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Keng ê piáu-bīn ū ngē-mo· kap tò-chhah-chhì, bô seⁿ kah chiâⁿ ba̍t.

Hio̍h-á seng-tióng sūn-sū sī hō·-seng, jī-hôe ú-chōng ho̍k-hio̍h, hio̍h-me̍h ū chhì, hio̍h-phìⁿ nā kā tāng--tio̍h liâm-pīⁿ ha̍p--khí-lâi.

Hoe sió-sió--á, ū ba̍t-ba̍t-ba̍t ê tn̂g hoe-si, sī kiû-hêng thâu-chōng hoe-sū. Hoe-sek chí-âng-sek, hoe ê ti̍t-kèng siāng-tōa ē-sái ta̍t-kàu 16 mm.

Kóe-chíkiap-kó, 3 chì 4 chat, koh kiò-chò chiat-giap-kó, gōa-hêng sī píⁿ-píⁿ pêⁿ-pêⁿ tn̂g thó-îⁿ-hêng, ū chhì-mo·.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Mimosa pudica