Sèⁿ-miā kho-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sèⁿ-miā kho-ha̍k (性命科學; Eng-gú: life science) sī tùi só͘-ū seng-bu̍t-thé (pau-hâm bî-seng-bu̍t, si̍t-bu̍t, chin-khún kap tōng-bu̍t téng) chìn-hêng kho-ha̍k gián-kiù ê ha̍k-su̍t léng-he̍k. Bo̍k-chiân, seng-bu̍t-ha̍k sī sèⁿ-miā kho-ha̍k ê gián-kiù tiong-sim, lēng-goā chhin-chhiūⁿ hun-chú seng-bu̍t-ha̍k kap seng-bu̍t ki-su̍t ê hoat-tián kap tu̍t-phoà, tì-sú sèⁿ-miā kho-ha̍k tng-teh ta̍uh-ta̍uh chiâⁿ-chò chi̍t ê choan-cheng koh chē-chē ha̍k-kho hō͘-siong kau-chhe ê léng-he̍k.

Sèⁿ-miā kho-ha̍k ē tùi bó͘ chi̍t-koá te̍k-tēng ê seng-bu̍t chìn-hêng gián-kiù; chhin-chhiūⁿ tōng-bu̍t-ha̍k gián-kiù tōng-bu̍t, ah si̍t-bu̍t-ha̍k gián-kiù si̍t-bu̍t. Tû-liáu chiam-tùi te̍k-tēng ê seng-bu̍t chò gián-kiù, sèⁿ-miā kho-ha̍k iā ē lâi thàm-thó seng-bu̍t-thé chi-kan kiōng-tông ê sèng-chit, chhin-chhiūⁿ kái-phò-ha̍k ia̍h-sī ûi-thoân-ha̍k. Lēng-goā, chhin-chhiūⁿ seng-bu̍t kang-têng chit-khoán ê ha̍k-kho sī koh-khah choan-chù lâi lī-iōng tùi seng-bu̍t-thé ê gián-kiù chìn-hêng chiam-toan ki-su̍t ê gián-kiù kap khai-hoat.

Sèⁿ-miā kho-ha̍k tùi thê-ko jîn-lūi ê seng-oa̍h phín-chit ū chin toā ê chō͘-ek. Bo̍k-chiân, sèⁿ-miā kho-ha̍k siong-koan ê tì-sek í-keng tī i-liâu, lông-gia̍p, pó-kiān, si̍t-phín kang-gia̍p kap chè-io̍h téng-téng hong-bīn tit-tio̍h chin kóng-hoat ê èng-iōng.