Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu
  kok-ka kong-hn̂g
  chū-jiân pó-liû-khu
  iá-seng tōng-bu̍t pó-hō͘-khu
  iá-seng tōng-bu̍t tiōng-iàu chhe-sek khoân-kéng
  chū-jiân pó-hō͘-khu

Tâi-oân Chū-jiân Seng-thài Pó-hō͘-khu (台灣自然生態保護區) sī Tâi-oân kéng-lāi í chū-jiân pó-io̍k ûi bo̍k-te̍k só͘ ōe-siat ê pó-hō͘-khu, hiān-kim lóng-chóng iû Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú li̍p-hoat siat-tì, ē-tàng khu-hun chò "kok-ka kong-hn̂g", "kok-ka chū-jiân kong-hn̂g", chū-jiân pó-liû-khu", "iá-seng tōng-bu̍t pó-hō͘-khu", "iá-seng tōng-bu̍t tiōng-iàu chhe-sek khoân-kéng" kap "chū-jiân pó-hō͘-khu" 6 ê lūi-hêng.

Pó-hō͘-khu ê chióng-lūi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

kok-chióng pó-hō͘-khu sī i-chiàu bô-kāng hoat-lu̍t lâi-goân só͘ siat-li̍p ê:

  1. "kok-ka kong-hn̂g" kap "kok-ka chū-jiân kong-hn̂g" sī lōe-chèng-pō͘ êng-kiàn-sú chiàu kok-ka kong-hn̂g hoat só͘ ōe-tēng kong-kò, sī ūi-tio̍h beh pó-hō͘ kok-ka te̍k-iú ê chū-jiân hong-kéng, iá-seng-bu̍t kap sú-chek.
  2. "chū-jiân pó-liû-khu" sī lông-úi-hōe chiàu bûn-hoà chu-sán pó-chûn hoat só͘ ōe-tēng kong-kò.
  3. "iá-seng tōng-bu̍t pó-hō͘-khu" kap "iá-seng tōng-bu̍t tiōng-iàu chhe-sek khoân-kéng" sī chiàu iá-seng tōng-bu̍t pó-io̍k hoat iû lông-úi-hōe ia̍h kok koān-chhī chèng-hú só͘ ōe-tēng kong-kò.
  4. "Chū-jiân pó-hō͘-khu" sī Lông-úi-hōe Lîm-bū-kio̍k chiàu Sim-lîm Hoat keng-êng koán-lí kok-iú lîm-tē ê su-iàu kap Chū-jiân Pó-hō͘ Khu Siat-tì Koán-lí Pān-hoat só͘ lâi ōe-siat.

Lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka kong-hn̂g[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Tâi-oân ê kok-ka kong-hn̂g

Chū-jiân Pó-liû-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iá-seng Tōng-bu̍t Pó-hō͘-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iá-seng Tōng-bu̍t Tiōng-iàu Chhe-sek Khoân-kéng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chū-jiân Pó-hō͘-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Miâ Só͘-chāi-tē Siat-li̍p sî-kan Biān-chek (ha)
1 Soat-pà Chū-jiân Pó-hō͘-khu Sin-tek-koān, Biâu-le̍k-koān, Tâi-tiong-chhī 1981 nî 20,869
2 Hái-hoāⁿ Soaⁿ-me̍h Tâi-tang So͘-thih Chū-jiân Pó-hō͘-khu Tâi-tang-koān Tang-hô-hiong 1981 nî 38
3 Koan-san Tâi-oân Hái-chó Chū-jiân Pó-hō͘-khu Tâi-tang-koān Hái-sūi-hiong 1981 nî 54
4 Tāi-bú Tâi-oân Iû-sam Chū-jiân Pó-hō͘-khu Tâi-tang-koān Ta̍t-jîn-hiong 1981 nî 5
5 Kah-sian Sù-tek Hoà-chio̍h Chū-jiân Pó-hō͘-khu Ko-hiông-chhī Kah-sian-khu 1991 nî 11
6 Cha̍p-peh-lô-hàn-soaⁿ Chū-jiân Pó-hō͘-khu Ko-hiông-chhī La̍k-ku-khu 1992 nî 193

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]