Tâi-oân n̂g-pan-lōng-tia̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
tnumb
tnumb

Tâi-oân n̂g-pan-lōng-tia̍p (Hàn-jī: 台灣黃斑挵蝶, ha̍k-miâ: Potanthus Confucius) sī 1 chióng Lōng-tia̍p-kho ê boé-ia̍h-á. I ê si̍t thíⁿ--khui ū 23 kàu 30 mm khoah. I ê si̍t ê piáu-bīn (kha-chiah-phiaⁿ-bīn) té-sek sī o͘-ka-pi-sek; téng-si̍t a-goā-iân ū 1 tiâu teng-n̂g-sek chiòng-toà, ah chiân-iân ǹg lāi phian-ji̍p; ē-si̍t tiong-hng ū 1 toāⁿ teng-n̂g-sek hoâiⁿ pan. I ê si̍t ê bak-tó͘-bīn té-sek sī n̂g-ka-pi-sek, pan-tiám hoe-bûn khah-bô bêng-hián.

Sêng-thiông tī chhuⁿ-thiⁿ kàu chhiuⁿ-thiⁿ chi-kan chhut-hiān, seng-oa̍h tī pêⁿ-tē kap kē hái-poa̍t soaⁿ-khu. I ji̍t--sî oa̍h-tāng kap chhoē-chia̍h, sò͘-si̍t-sèng. I tiāⁿ tī khe-á piⁿ, thô͘-kha-tau, lo̍h-hióh-tui, he̍k chháu-châng ê khoân-kéng oa̍h-tāng.