Tē-gō͘-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tâi-phiò
Kū-tâi-phiò
Tē-it-thò Ti̍t-sek Sin-tâi-phiò
Tē-jī-thò Ti̍t-sek Sin-tâi-phiò
Tē-saⁿ-thò Ti̍t-sek Sin-tâi-phiò
Tē-sì-thò Ti̍t-sek Sin-tâi-phiò
Kim-Má Choan-iōng Choá-pè
Tē-it-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò
Tē-jī-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò
Tē-saⁿ-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò
Tē-sì-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò
Tē-gō͘-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò
Sin-tâi-phiò ê gîn-kak-á

Tē-gō͘-thò Hoâiⁿ-sek Sin-tâi-phiò1999 nîTiong-iong Ìn-chè-chhiúⁿ ìn-chè, 2000 nî 7 goe̍h khai-sí hoat-hêng liû-thong. Chit-ê pán-pún thê-seng chin-gūi te̍k-teng, cheng-ka ki-khì piān-sek kong-lêng. Kiat-ha̍p Au-chiu-sek tiān-náu kò͘-tô͘ kap Bí-kok-sek chhiú-kang tiau-khek ki-gē. Lóng-chóng ū 2000 îⁿ, 1000 îⁿ, 500 îⁿ, 200 îⁿ kap 100 îⁿ 5 chióng bīn-gia̍h, put-kò 2000 kap 5000 îⁿ ê sú-iōng-lu̍t khah-kē. Tû-liáu 100 îⁿ kap 200 îⁿ pó-liû chèng-tī jîn-bu̍t ê hêng-siōng, 500 îⁿ bīn-gia̍h í-siōng kái-chò í kàu-io̍k, kho-ha̍k kap thé-io̍k chò-ûi chú-te̍k, pòe-bīn kái-chò í Tâi-oân pó-io̍k-lūi tōng-bu̍t kap hong-kéng bêng-sèng; siōng-kài te̍k-pia̍t ê sī 1000 îⁿ kap 500 îⁿ ê jîn-bu̍t sī chin-chiàⁿ ū hit-ê lâng chûn-chāi; kî-tiong, 1000 îⁿ ê pòe-bîn sī 4 ê gín-á, só͘-í tiāⁿ-tiāⁿ hō͘ Tâi-oân-lâng hō-chò "sió-pêng-iú" (小朋友).

It-lám-piáu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]