"Âng-sek Khmer" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Âng-sek Khmer''' sī Kampuchea le̍k-sú siōng ê chi̍t ê miâ-sû, chí Kampuchea Kiōng-sáng-tóng kap in ê tui-sûi-chiá. Kampuchea Kiōng-sáng… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Âng-sek Khmer''' sī [[Kampuchea]] le̍k-sú siōng ê chi̍t ê miâ-sû, chí [[Kampuchea Kiōng-sángsán-tóng]] kap in ê tui-sûi-chiá.
 
Kampuchea Kiōng-sángsán-tóng tī [[1975 nî]] kàu [[1979 nî]] chi-kan sī [[Bîn-chú Kampuchea]] ê chip-chèng-tóng.
 
 
匿名使用者

Sûn-lám me-niú