"Wikipedia:Kiōng-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (受保護 "Wikipedia:Kiōng-sek"([Siu-kái=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期)[Sóa khì=Ta ín-chún chū-tōng khak-jīn iōng-chiá](無限期)))
無編輯摘要
 
'''Kiōng-sek''' sī [[Wikipedia]] pian-chi̍p-chiá chò-chhut koat-gī ê tē-it tô͘-kèng. Beh si̍t-hiān chit-ê bo̍k-tek, "kiōng-sek" ê tēng-gī pēng-bô tan-it, m̄-koh kiōng-sek lóng-chóng chhu-hiòng tiong-li̍p-sèng kap khó-kiong cha-chèng-sèng ê si̍t-hiān kap khak-pó, thê-kiong siāng -hó ê pān-hoat. Kiōng-sek thong-siông ē tī pian-chi̍p-chiá ê pian-chi̍p kòe-têng tiong chū-jiân hêng-sêng: jīm-hô lâng lóng ē-tàng kiàn-li̍p ia̍h-sī siu-tēng i ia̍h-sī pó-chhî put-piàn. Ē-té ē thó-lūn tī pian-chi̍p-chiá bô-hoat-tō͘ thàu-kòe pian-chi̍p hêng-sêng kiōng-sek ê sî-chūn, tī siong-koan thó-lūn-ia̍h téng bô͘-kiû kiōng-sek ê kòe-têng.
 
[[Category:Wikipedia chèng-chhek]]

Sûn-lám me-niú