"Kok-ka Piau-chún Ki-su̍t Gián-kiù-só͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Kok-ka piau-chún ki-su̍t gián-kiù-só͘''' (Eng-bûn: '''{{lang|en|National Institute of Standards and Technology}}'''; kán-siá '''NIST'''))
 
~無編輯摘要
'''Kok-ka piau-chún ki-su̍t gián-kiù-só͘''' (Eng-bûn: '''{{lang|en|National Institute of Standards and Technology}}'''; kán-siá '''NIST''')
 
{{Stub}}

Sûn-lám me-niú