"Bí-chiu ê goân-chū-bîn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
('''Bí-chiu ê goân-chū-bîn''' sī chêng-Columbus sî-tāi chiō tī Lâm Pak Bí-chiu seng-oa̍h ê cho̍k-kûn kap in ê āu-tāi. Thôan-thóng-siōng,... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Bí-chiu ê goân-chū-bîn''' sī [[chêng-Columbus sî-tāi]] chiō tī Lâm Pak [[Bí-chiu]] seng-oa̍h ê cho̍k-kûn kap in ê āu-tāi. Thôan-thóng-siōng, Sekin-iûⁿ lâng, phìá-ji̍t ê [[Eng-gí]]chiu, chheng in sī [[Indianlóng-lâng|Indian]]chóng lâng,ū che6 chheng in-ūi [[Christopher Columbus]] hāi-kió i khìgōa kàubān ê tāigoân-lio̍k sī [[Tang Ìn-tō͘ Kûnchū-tó]]bîn.
 
Thôan-thóng-siōng, chiàu Se-iûⁿ lâng phì-jû [[Eng-gí]] ê kóng-hoat, ē-tàng chheng in sī '''Indian-lâng''', che sī in-ūi [[Christopher Columbus]] hāi-kió i khì kàu ê tāi-lio̍k sī [[Tang Ìn-tō͘ Kûn-tó]].
Tī kin-á-ji̍t ê Bí-chiu, lóng-chóng ū 6 chheng gōa bān ê goân-chū-bîn.
 
{{stub}}
 
[[Category:Bí-chiu]]
匿名使用者

Sûn-lám me-niú