Thó-lūn:Láu-o

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Thó-lūn:Liâu-kok choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

@Lamchuhan: Pháiⁿ-sè kiáu-jiáu chi̍t-ē, kám-ē-sái thè góa kah chit-ê bûn-chiuⁿ sóa khì Liâu-kok? Kám-siā. --Kekpot (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 14:58 (UTC)

@Kekpot: Chit khoán chêng-hêng tī góa lâi tī chia ê sî-chūn tiō chûn-chāi, chi̍t-kóa gōa-kok kok-miâ sī ti̍t-chiap ēng gōa-gí khì siá. Liâu-kok (寮國) chit-ê miâ kám sī lán-ê ōe-gí, góa bô gián-kiù. Chit-ê būn-tê góa kin-á-ji̍t hā-pan chiah lâi siông-sè gián-kiù chi̍t-ē.--Lamchuhan (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 23:14 (UTC)
Tio̍h--ah, ū chi̍t-kóa Bân-lâm-gí pún-sin ê būn-tê góa kî-si̍t in-ūi kàu-io̍k būn-tê, mā bô siáⁿ se̍k-chhiú, A-lú-mih kap Kaihsu hiaⁿ bat pí góa chē, lí mā ē-tàng mn̄g in, ta̍k-ke tàu-tīn thó-lūn koh-khah hó!--Lamchuhan (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 23:21 (UTC)
@Lamchuhan: Góa chai-iáⁿ tong-kim sī ēng gōa-bûn hō͘-miâ, Sin-ka-pho kap Má-lâi-se-a chit-pêng mā ū kóng Hok-kiàn-ōe (Bân-lâm-gú) ê Hok-kiàn-lâng, Myanmar kap Timor Leste ti̍t-chiap án-ne kóng í-gōa, Tang-lâm-a ê kok-ka goán sī án-ne chheng-ho͘. @A-lú-mih:@Kaihsu: Lín jīn-ûi che kám-ē-sái sóa? --Kekpot (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 3) 00:01 (UTC)
@Kekpot: Góa pún-sin sī kám-kak pún-lâi tiō èng-kai siá Liâu-kok (góa sóa hó-sè--ah), chí-sī chìn-chêng hō͘ lâng sóa-ūi chóng-sī mā ū i-ê goân-in, só͘-í siūⁿ beh khah kín-sīn tām-po̍h-á, m̄-koh seng sóa kî-si̍t mā bô-chha. Lūi-pia̍t:Laos ê pō͘-hūn góa ū-êng chiah ēng ki-khì-lâng pang lí sóa (siuⁿ chē ia̍h, lâng-kang sóa ē thiám sí).--Lamchuhan (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 3) 00:13 (UTC)
@Kekpot: Lí nā ū beh tōa-liōng sóa ia̍h kap sóa lūi-pia̍t, lóng ē-sái lâi Iōng-chiá:Lamchuhan-hcbot ê thó-lūn-ia̍h lâu-ōe, chiah pang lí sóa.--Lamchuhan (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 3) 00:16 (UTC)
@Lamchuhan: Liáu-kái, kám-siā. --Kekpot (thó-lūn) 2020-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 3) 00:01 (UTC)