跳至內容

Kǹg-kin khōng-ku-lí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Thih-kin khong-kú-lih choán--lâi)

Kǹg-kin khōng-ku-lí (Eng-gí: reinforced concrete; RC) sī kǹg-kin kap khōng-ku-lí saⁿ lām ê kiàn-tio̍k châi-liāu. Kǹg-kin kái-chèng liáu âng-mn̂g-thô͘ goân-lāi siū tiuⁿ-la̍t ê lêng-le̍k put-chio̍k ê būn-tê.

Khó-lêng kó͘-chá phì-jû Lô-má lâng mā ū hoat-tián--kòe, chóng-sī Kǹg-kin khōng-ku-lí ê hiān-tāi ê hêng-sek chá-kî sī 19-sè-kí Hoat-kok ê François Coignet khai-hoat, keng-kòe Au-chiu, Bí-kok, Ji̍t-pún téng só͘-chāi ê hoat-tián, kàu kin-á-ji̍t óa-ná sī thong-sè-kài phó͘-phiàn sú-iōng ê kiàn-tio̍k ki-su̍t.