Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Борис Николаевич Ельцин.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Борис_Николаевич_Ельцин.jpg(173 × 265 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 24 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Official portrait of Boris Yeltsin (Борис Николаевич Ельцин).
日期 日期不明
Unknown date
Chhut-chhù http://state.kremlin.ru/president/allbio
Chok-chiá Presidential Press and Information Office
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Standard of the President of the Russian Federation.svg
這個文檔來自俄羅斯總統克里姆林宮網站,並有版權保護。此文檔使用創用CC署名許可證。簡單的說:只要有附上「來自 www.kremlin.ru」的字樣,你就能無限制地散布此文檔。 此許可乃是來自俄羅斯總統辦公室的公關秘書,見Kremlin authorisation-English.pdf
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Kremlin.ru
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 4.0 國際授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Kremlin.ru
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

其他版本 Борис Николаевич Ельцин-1.jpg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 17:262009-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 17:26版本的細圖173 × 265(24 KB)Avala== Summary == {{Information |Description=Official portrait of Boris Yeltsin (Борис Николаевич Ельцин) |Source=http://state.kremlin.ru/president/allbio#medvedev |Author=Presidential Press and Information Office |Date= |Permission= }} {

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況