Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:A Petörke-völgy látképe.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,304 × 1,728 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 1.01 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
Magyar: A Bárdudvarnokhoz (Somogy vármegye) tartozó Petörke-völgy látképe 2011 nyarán.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Zerind
拍攝地點46° 18′ 54.87″ N, 17° 42′ 14.67″ E  Heading=0° Kartographer map based on OpenStreetMap.位於此地的本圖片與其他圖片: OpenStreetMap - Google Earthinfo

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
Creative Commons CC-Zero 此檔案在創用CC CC0 1.0 通用公有領域貢獻宣告之下分發。
在此宣告之下分發本作品者,已依據各國著作權法,在全世界放棄其對本作品所擁有的著作權及所有相關相似的法律權利,從而將本作品貢獻至公有領域。您可以複製、修改、分發和演示該作品,用於任何商業用途,所有這些都不需要請求授權。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài 2) 18:032014-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài 2) 18:03版本的細圖2,304 × 1,728(1.01 MB)ZerindUser created page with UploadWizard

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料