Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Arms of Flanders.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 401 × 468 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:70 KB)

Khài-iàu

作家
Pîn-pâi-chiong
Français : Flandre
Nederlands: Vlaanderen
紋章描述
Deutsch: In Gold ein rotbewehrter und -bezungter schwarzer Löwe.
English: Or a lion rampant sable armed and langued gules.
Français : D'or au lion de sable armé et lampassé de gueules.
Nederlands: In goud een leeuw van sabel getongd en geklauwd van keel.
參考文獻
Soat-bêng
Generic arms of Flanders. Also the arms of Département du Nord, Nord-Pas-de-Calais, Feignies, Flines-lez-Raches, Bollezeele , Wormhout and the Duchy of Jülich.
日期 16 12-goe̍h 2010
Chhut-chhù

Ka-tī chò--ê

SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: Generieke vlag van Vlaanderen.svg Vlag van Vlaanderen.svg.
其他版本

此檔案衍生的作品: Arms of Namur.svg

SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
Creative Commons CC-Zero 此檔案在創用CC CC0 1.0 通用公有領域貢獻宣告之下分發。
在此宣告之下分發本作品者,已依據各國著作權法,在全世界放棄其對本作品所擁有的著作權及所有相關相似的法律權利,從而將本作品貢獻至公有領域。您可以複製、修改、分發和演示該作品,用於任何商業用途,所有這些都不需要請求授權。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2019-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 04:572019-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 04:57版本的細圖401 × 468(70 KB)Liambaker98Reverted to version as of 14:45, 9 September 2017 (UTC)
2019-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 04:562019-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 04:56版本的細圖406 × 472(353 KB)Liambaker98Reverted to version as of 10:56, 25 February 2015 (UTC)
2017-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 6) 14:452017-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 6) 14:45版本的細圖401 × 468(70 KB)Tom-LLess grotesque lion, less restrictive license
2015-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 3) 10:572015-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 3) 10:57版本的細圖401 × 468(52 KB)DaverdisReverted to version as of 08:42, 23 October 2013
2015-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 3) 10:562015-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 3) 10:56版本的細圖406 × 472(353 KB)DaverdisReverted to version as of 20:20, 16 December 2010
2013-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 08:422013-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 08:42版本的細圖401 × 468(52 KB)Tom-LClean
2013-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 08:412013-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 08:41版本的細圖401 × 468(52 KB)Tom-LClean
2013-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài 1) 12:172013-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài 1) 12:17版本的細圖401 × 468(361 KB)Tom-LRedesign
2012-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 19:032012-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 19:03版本的細圖484 × 604(46 KB)Tom-LTesting a new design, based on PD work (Syryatsu) and the original lion by Sodacan.
2010-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 09:132010-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 09:13版本的細圖406 × 472(44 KB)Tom-LCorrection
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料