Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Arms of Nice.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:72 KB)

Soat-bêng
English: Coat of arms of the counts of the County of Nice, and the current Alpes-Maritimes Department: Argent, an eagle displayed crowned gules standing upon three rocks vert issuing from the sea azure in base.
Français : Blason de Nice et département Alpes-Maritimes : D'argent à l'aigle couronnée de gueules, au vol abaissé, empiétant une montagne de trois coupeaux de sinople issant d'une mer d'azur mouvant de la pointe et ondée d'argent.
Inkscape-un.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
日期
Chhut-chhù Eagle from Blason Bourgogne-comté ancien(aigle).svg
Chok-chiá Ipankonin
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
其他版本

Blason06.PNG

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 18:162017-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 18:16版本的細圖600 × 660(72 KB)CelbusroD'argent à l'aigle couronnée de gueules, au vol abaissé, empiétant une montagne de trois coupeaux de sinople issant d'une mer d'azur mouvant de la pointe et ondée d'argent.
2017-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 18:372017-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 18:37版本的細圖512 × 563(19 KB)Wikimandiaremove bloat
2017-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 18:242017-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 18:24版本的細圖600 × 660(108 KB)WikimandiaReverted to version as of 22:38, 7 April 2013 (UTC) Non conforme FR:Wiki.
2016-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 23:382016-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 23:38版本的細圖600 × 660(109 KB)CFCFsans reflet
2013-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 22:382013-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 22:38版本的細圖600 × 660(108 KB)SsireReverted to version as of 07:38, 14 November 2007.Non conforme FR:Wiki. Faire version avec autre titre
2013-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 22:382013-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài) 22:38版本的細圖600 × 660(108 KB)SsireReverted to version as of 07:38, 14 November 2007.Non conforme FR:Wiki. Faire version avec autre titre
2013-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài 5) 12:522013-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài 5) 12:52版本的細圖479 × 560(80 KB)FauntleroyTout
2007-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 07:382007-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 07:38版本的細圖600 × 660(108 KB)Ipankonin{{Inkscape}} {{Information |Description=Coat of arms of the counts of the County of Nice. '''Blazon:''' ''Argent, an eagle displayed crowned gules standing upon three rocks sable issuing from the sea azure in base.'' |S

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料