Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Baden-Württemberg BB.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,058 × 1,161 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:187 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch (de): Lagekarte von Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg, Deutschland.
   markierter Landkreis oder kreisfreie Stadt
   andere Landkreise und kreisfreie Städte im selben Regierungsbezirk
   andere Landkreise und kreisfreie Städte im (Bundes-)Land
Sitz der Verwaltung eines Gemeindeverbands  Sitz der Verwaltung eines Gemeindeverbands
   ausländische Staaten
   andere (Bundes-)Länder
   Seen und Meere
   Flüsse und Küstenlinien

Siehe auch: Projekt Landkreiskarten

English (en): Locator map of District of Böblingen in Baden-Württemberg, Germany.
   highlighted urban or rural district
   other urban or rural districts in same administrative district (Regierungsbezirke)
   other urban or rural districts in same state
administrative centre of a municipalities association  administrative centre of a municipalities association
   foreign countries
   other german states
   lakes and seas
   rivers and coastlines

See also: Projekt Landkreiskarten (German)

français (fr): Plan de localisation de l'arrondissement Landkreis Böblingen dans le Land Baden-Württemberg, Allemagne.
   arrondissement ou villes-arrondissement marqués
   autres arrondissements ou villes-arrondissements dans le même district (Regierungsbezirke)
   autres arrondissements ou villes-arrondissements dans le même Land
siège de l'administration d'un syndicat intercommunal  siège de l'administration d'un syndicat intercommunal
   autres pays
   autres Länder
   lacs et mers
   rivières

Voir aussi: Projet Landkreiskarten (allemand)

Nederlands (nl): Detailkaart van Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg, Duitsland.
   gemarkeerde landkreis of kreisfreie stad
   andere landkreise en kreisfreie steden in dezelfde regierungsbezirk
   andere landkreise en kreisfreie steden in de deelstaat
bestuurszetel van een gemeenteverband  bestuurszetel van een gemeenteverband
   andere landen
   andere deelstaten
   meren en zeeën
   rivieren en kustlijnen

Zie ook: Projekt Landkreiskarten (Duits)

Esperanto (eo): Situomapo de [[:eo:{{{mun}}}|komunumo nekonata]] en Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, Germanio.
   akcentita komunumo
   aliaj komunumoj en administra kunumunaro
   aliaj komunumoj en sama distrikto
   aliaj distriktoj en sama federacia lando
administra centro de kunumunaro  administra centro de kunumunaro
   ŝtatoj krom Germanio
   aliaj federaciaj landoj de Germanio
   lagoj kaj maroj
   riveroj kaj marbordoj

Vidu ankaŭ: Projekt Landkreiskarten (germane)

മലയാളം (ml): ജർമ്മനിയിലെ Baden-Württemberg District of Böblingen, ഭൂപടസ്ഥാനം.
   എടുത്തുകാണിക്കുന്ന നാഗരിക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്യ ജില്ല
   അതേ ഭരണജില്ലയിലെ നാഗരിക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്യ ജില്ല (Regierungsbezirke)
   അതേ സംസ്ഥാനത്തിലെ നാഗരിക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്യ ജില്ല
നഗരസഭാസമിതിയുടെ ഭരണനിർവഹണ കേന്ദ്രം  നഗരസഭാസമിതിയുടെ ഭരണനിർവഹണ കേന്ദ്രം
   വിദേശരാജ്യങ്ങൾ
   മറ്റു ജർമ്മൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
   തടാകങ്ങളും കടലുകളും
   നദികളും തീരപ്രദേശങ്ങളും

ഇതും കാണുക: Projekt Landkreiskarten (German)

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: Locator map HD in Baden-Württemberg.svg Locator map HD in Baden-Württemberg.svg (by TUBS).
[[Category:]]
Commonist.svg
本檔案使用Commonist上傳。

 

 

 

 

Chok-chiá TUBSEmail Silk.svg Gallery
其他版本

See also Locator maps of districts in Baden-Württemberg

SVG 開發
Commonist.svg
本檔案使用Commonist上傳。

Siū-khoân

TUBSEmail Silk.svg Gallery,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未本地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Creative Commons CC-Zero 此檔案在創用CC CC0 1.0 通用公有領域貢獻宣告之下分發。
在此宣告之下分發本作品者,已依據各國著作權法,在全世界放棄其對本作品所擁有的著作權及所有相關相似的法律權利,從而將本作品貢獻至公有領域。您可以複製、修改、分發和演示該作品,用於任何商業用途,所有這些都不需要請求授權。

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Licence Art Libre 公共版權:此藝術作品是自由的,您可根據 自由藝術授權條款 散佈與/或修改此作品。你可於 Copyleft Attitude 網站於其他網站 找到該授權條款的樣本。
© 此檔案的版權所有人,在註明所有人姓名的前提下,允許任何人使用本檔案於任何用途。 包含再散佈、衍生作品、商業用途及其他用途。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.
Newspaper Cover Copyright.svg
I'd greatly appreciate, that you attribute this media file to Wikimedia Commons, if used outside Wikipedia or Commons. For use in publications such as books, newspapers, blogs, websites, please insert here the following line:
{{published|author= |date= |url= |title= |org= }}
and fill the applicable fields. (Example). License terms given above still apply.

বাংলা | Deutsch | Deutsch (Sie-Form)‎ | Ελληνικά | English | español | français | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | Bahasa Indonesia | македонски | Nederlands | português | русский | Türkçe | +/−

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 12:372009-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 12:37版本的細圖1,058 × 1,161(187 KB)TUBS{{Information |Description= {{DeLocMaps |lk=Landkreis Böblingen |enlk=District of Böblingen |land=Baden-Württemberg }}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: