Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Bandera de La Paz.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 792 × 504 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:655位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Flag of the city and department of La Paz (Bolivia)
Español: La bandera de la ciudad y departamento de La Paz consta de dos franjas horizontales de igual ancho y dimensiones, colocadas en el siguiente orden: una de color rojo punzó en la parte superior y una de color verde esmeralda en la parte inferior. A los fines de uniformizar el uso de la bandera de La Paz, se establece las siguientes proporciones
1) Alto 7 C (Cada faja tiene un alto de 3,5 C);
2) Ancho 11 C.
Se define con el término "C" la inicial de la palabra “cuadrado”, comprendido como la unidad de medida mínima que se establece en una grilla de construcción, dicha unidad nos permite ampliar y reducir proporcionalmente la imagen.
日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (Departmental Autonomous Government of La Paz)
Chok-chiá No machine-readable author provided. Walden69 assumed (based on copyright claims).

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 02:522017-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 02:52版本的細圖792 × 504(655位元組)EEJCCLa nueva versión muestra los colores correctos (rojo punzó y verde esmeralda) además de la proporción correcta.
2008-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 06:172008-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 06:17版本的細圖1,063 × 638(349位元組)Makaristosclean up SVG, reformulate with two simple rects, cut out Inkscape garbage
2006-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 17:502006-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 17:50版本的細圖1,063 × 638(3 KB)Walden69bandera de La Paz {{PD-self}}—~~~~Category:Banderas de Bolivia

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料