Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Big Mac combo meal.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Big_Mac_combo_meal.jpg(320 × 240 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 82 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng
English: A Big Mac combo meal with French fries and Coca-Cola served at a McDonald's in Louisvile, Kentucky.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê (Original text: I created this work entirely by myself.)
Chok-chiá Toddst2 (talk)

Siū-khoân

Toddst2 at 英文 Wikipedia,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Toddst2 at 英文 Wikipedia
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

原始上傳日誌

Transferred from en.wikipedia to Commons by Oxyman using CommonsHelper.

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2009-04-07 19:26 Toddst2 320×240× (24782 bytes) {{Information |Description = A [[Big Mac]] combo meal with [[French fries]] and [[Coca-Cola]] served at a McDonald's in Louisvile, Kentucky. |Source = I created this work entirely by myself. |Date = 7 April 2009 |Author =

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 20:112015-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 20:11版本的細圖320 × 240(82 KB)UbculeColour balance slightly adjusted to reduce slightly unpleasant (for food) greenish cast. Nothing else changed.
2009-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 6) 22:492009-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 6) 22:49版本的細圖320 × 240(24 KB)File Upload Bot (Magnus Manske) {{BotMoveToCommons|en.wikipedia|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} {{Information |Description={{en|A en:Big Mac combo meal with en:French fries and en:Coca-Cola served at a McDonald's

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料