Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason département fr Bas-Rhin.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 512 × 563 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:33 KB)

Khài-iàu

作家
SanchoPanzaXXI
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.
Pîn-pâi-chiong
Français : Blason du Bas-Rhin
English: Arms of the Bas-Rhin Département
紋章描述
Français : de gueules à la bande d'argent côtoyée de deux cotices fleuronnées du même
English: Gules, a bend argent cotised fleury of the same
參考文獻
Français : gaso.fr
Soat-bêng
Blason departement Bas-Rhin
日期 5 10-goe̍h 2007
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作SanchoPanzaXXI.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 02:432017-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 02:43版本的細圖512 × 563(33 KB)Wikimandiaadd small stroke to blason
2017-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 02:192017-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 02:19版本的細圖512 × 563(33 KB)Wikimandiacorrect to standard red, remove gaps in fleury, decrease size
2007-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 19:402007-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 5) 19:40版本的細圖600 × 660(162 KB)SanchoPanzaXXI~commonswiki{{Information |Description=Blason departement Bas-Rhin |Source=self-made |Date=5/10/2007 |Author= SanchoPanzaXXI }} {{insignia}} {{Blason-fr-en| |blasonfr=Blason du Bas-Rhin |blasonen= |source=gaso.fr |sourceen= |blasonnement-fr=d

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料