Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason département fr Lot-et-Garonne2.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:120 KB)

作家
User:Spedona 25 juillet 2009
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.
Pîn-pâi-chiong
Français : Lot-et-Garonne (France)
紋章描述
Français : écartelé : au premier de gueules à une aigle d’argent volant de profil et tenant de ses pattes un listel de même sur lequel est écrit Agen en lettres onciales de sable posée à dextre, et un château d'or donjonnée de trois pièces pavillonnées et girouettées du même à senestre ; au deuxième de gueules à quatre tours crénelées d'argent, maçonnées de sable, posées en croix et confrontées par les pieds entre lesquelles est posée une croix potencée aussi d'argent, au chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or ; au troisième d’azur à un soleil d’or ; au quatrième d'azur à un pont de cinq arches posé sur une rivière d'argent, surmonté de trois tours ajourées de sable, celle du milieu plus haute, le tout d'argent.
參考文獻
Français : Dessin personnel
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作User:Spedona 25 juillet 2009.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2016-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 09:412016-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 09:41版本的細圖600 × 660(120 KB)SuperbenjaminCorrection par rapport au blasonnement
2015-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài 2) 07:062015-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài 2) 07:06版本的細圖600 × 660(236 KB)JfblancCorrection de l'aigle agenaise qui est d'argent
2009-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 6) 21:552009-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 6) 21:55版本的細圖600 × 660(248 KB)Spedonarechargt image
2009-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 6) 21:532009-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 6) 21:53版本的細圖600 × 660(248 KB)Spedonarechargt image
2009-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 6) 21:462009-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài 6) 21:46版本的細圖600 × 660(248 KB)Spedona{{Blason-fr-en| |blasonfr=Lot-et-Garonne (France) |blasonen=Lot-et-Garonne, France |source=Dessin personnel |sourceen=Own work |blasonnement-fr=écartelé : au premier de gueules à une aigle d’argent volant de p

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料