Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason département fr Moselle.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:275 KB)

Khài-iàu

作家
Alex_erson
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.
Pîn-pâi-chiong
English: Moselle (Lorraine)
Français : Département de la Moselle (Lorraine)
紋章描述
English: Quarterly, first gules a dexter hand proper clothed azure issuant from a cloud in sinister base holding a sword in pale argent hilted or, second or on a bend gules three alerions argent (for (Duchy of Lorraine), third azure crusilly fitchy two barbels addorsed or (for the Duchy of Bar), fourth barry of ten argent and azure a lion rampant gules armed langued and crowned or, overall an inescutcheon per pale argent and sable (for French Luxembourg).
Français : écartelé, au 1° de gueules au dextrochère de carnation vêtu d'azur mouvant d'un nuage d'argent et tenant une épée de même garnie d'or accostée de deux cailloux d'or, au 2° d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent (Duché de Lorraine), au 3° d'azur semé de croix recroisetées au pied fiché d'or à deux bars adossés de même (Duché de Bar), au 4° burelé d'argent et d'azur de dix pièces au lion de gueules à double queue armé, lampassé et couronné d'or, sur le tout parti d'argent et de sable (Luxembourg français).
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 22:322007-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 22:32版本的細圖600 × 660(275 KB)Alex erson~commonswiki{{Blason-fr-en| |blasonfr=Département de la Moselle (Lorraine) |blasonen=Moselle (Lorraine) |source=œuvre personnelle |sourceen=own drawing |blasonnement-fr=d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, au 3° d 'azur

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料