Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason département fr Vosges.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:310 KB)

Khài-iàu

作家
Darkbob
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.
Pîn-pâi-chiong
English: Vosges (French department)
紋章描述
English: Per chevron couped vert and argent three fir trees eradicated counter changed a chief or on a bend gules three alerions argent.
Français : D'argent mantelé de sinople aux trois sapins arrachés de l'un en l'autre, au chef d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent.
參考文獻
English: Brian Timms
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作Darkbob.

Siū-khoân

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 11:402010-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 11:40版本的細圖600 × 660(310 KB)XavigivaxOnly one tone colour for vert (sinople).
2007-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 5) 15:252007-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài 5) 15:25版本的細圖600 × 660(359 KB)Darkbob{{Blason-fr-en| |blasonfr=Vosges (département) |blasonen=Vosges |source=- |sourceen=- |blasonnement-fr=D'argent mantelé de sinople aux trois sapins arrachés de l'un et de l'autre, au chef d'or chargé d'une

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料