Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason ville fr Tannay (Nièvre).svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:9 KB)

Khài-iàu

作家
Pîn-pâi-chiong
English: Tannay village (Nièvre, France)
Français : la commune de Tannay (Nièvre)
Italiano: Tannay (Nièvre, Francia)
紋章描述
English: gules four chevronels or
Français : de gueules à quatre chevrons d'or
Italiano: di rosso, a quattro scaglionetti d'oro
Tincture
orgules
日期 1 6-goe̍h 2007
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài 5) 17:072007-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài 5) 17:07版本的細圖600 × 660(9 KB)Bruno Vallette{{Blason-fr-en-it| |blasonfr=la commune de Tannay (Nièvre) |blasonen=Tannay village (Nièvre, France) |blasonit=Tannay (Nièvre, Francia) |source= |sourceen= |sourceit= |blasonnement-fr=de gueules à quatre chevrons d'or |bl

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: