Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Brazil location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 2,008 × 1,984 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1.57 MB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Brasilien

Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 105 %. Geographische Begrenzung der Karte:

 • N: 6.0° N
 • S: 34.0° S
 • W: 74.5° W
 • O: 32.0° W
English: Location map of Brazil

Equirectangular projection, N/S stretching 105 %. Geographic limits of the map:

 • N: 6.0° N
 • S: 34.0° S
 • W: 74.5° W
 • E: 32.0° W
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê, using
 • United States National Imagery and Mapping Agency data
 • World Data Base II data
Chok-chiá NordNordWest
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

其他版本

此檔案衍生的作品:

Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 21:412017-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 21:41版本的細圖2,008 × 1,984(1.57 MB)JanitoalevicAdded disputed territories: Rincón de Artigas Isla Suárez Isla Brasilera
2009-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 19:532009-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 19:53版本的細圖2,008 × 1,984(1.6 MB)NordNordWest{{int:filedesc}} {{Information |Description= {{de|Positionskarte von Brasilien}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 105 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 6.0° N * S: 34.0° S * W: 74.5° W * O: 32.0° W {{en|Location map o

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料