Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Calif al Muizz Misr Cairo 969 CE.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,051 × 1,033 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 1.97 MB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng
English: Calif_al_Muizz_Misr_Cairo_969_CE
日期 (UTC)
Chhut-chhù
Chok-chiá


Applications-graphics.svg
這是一張修飾過的圖片,即本圖片是用軟體修改過後的版本,修改的方式或內容有:removed background and cropped。原版圖片來源:Calif al Muizz Misr Cairo 969 CE.jpg。修改者:Raeky


w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

原始上傳日誌

This image is a derivative work of the following images:

  • File:Calif_al_Muizz_Misr_Cairo_969_CE.jpg licensed with PD-self
    • 2009-03-04T20:35:50Z World Imaging 1136x1115 (666390 Bytes) {{Information |Description={{en|1=Calif_al_Muizz_Misr_Cairo_969_CE}} |Source=Own work by uploader, photographed at the British Museum |Author=[[User:PHGCOM|PHGCOM]] |Date=2009 |Permission= |other_versions= }}

Uploaded with derivativeFX

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 06:002010-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 06:00版本的細圖1,051 × 1,033(1.97 MB)Raeky{{Information |Description={{en|1=Calif_al_Muizz_Misr_Cairo_969_CE}} |Source=*File:Calif_al_Muizz_Misr_Cairo_969_CE.jpg |Date=2010-06-07 05:58 (UTC) |Author=*File:Calif_al_Muizz_Misr_Cairo_969_CE.jpg: PHGCOM *derivative work: ~

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: