Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Campbell County VA courthouse.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,024 × 768 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 611 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Campbell County courthouse in Rustburg, Virginia
US-NationalParkService-ShadedLogo.svg
This is an image of a place or building that is listed on the National Register of Historic Places in the United States of America. Its reference number is
81000638
日期
Chhut-chhù https://www.flickr.com/photos/brokersaunders/3457222617/
Chok-chiá By nannetteturner; Nannette Turner

Siū-khoân

Checked copyright icon.svg 這幅圖片原始出處為Flickr的https://www.flickr.com/photos/29708259@N04/3457222617 ,作者為nannetteturner 。經機器人FlickreviewR審查後確定為採用cc-by-2.0的協議授權使用。

w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 2.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2013-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 15:312013-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 15:31版本的細圖1,024 × 768(611 KB)Mojo HandUser created page with UploadWizard

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: