Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Campephilus principalisAWP066AA2.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,376 × 2,048 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 393 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Ivory-billed Woodpecker , Campephilus principalis, hand-colored engraving. Male on the left, female on the right.

日期 在1827到1838之間
date QS:P,+1850-00-00T00:00:00Z/7,P1319,+1827-00-00T00:00:00Z/9,P1326,+1838-00-00T00:00:00Z/9
Chhut-chhù Birds of America
Chok-chiá
creator QS:P170,Q182882
其他版本

Image:Ivorybilledwoodpecker.jpg, full size (original scan)

Siū-khoân

此為如實地拍攝平面藝術品的相片複製本。原作位於公有領域,是因下列原因:
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加100年以下的國家以及地區屬於公有領域


Dialog-warning.svg 你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。

維基媒體基金會的官方立場認為:「針對平面公有領域的藝術作品進行忠實重製,其重製後的照片也屬於公有領域。」
因此,可認定本重製照片屬於公有領域。在其他司法管轄區,再利用此照片可能會被限制;參見再利用PD-Art照片以獲得進一步資訊。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 22:592008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 22:59版本的細圖1,376 × 2,048(393 KB)Cotinis{{Information |Description = Ivory-billed Woodpecker , ''Campephilus principalis'', hand-colored engraving |Source = ''Birds of America'' |Date = |Author = John James Audubon (author, artist, 1785-1851) |Permission = Public Domain (old) |other_versions

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料