Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Casino Municipal Huesca.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,048 × 1,536 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 589 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Icone chateau fort.svg

This is a photo of a monument indexed in the Spanish heritage register of Bienes de Interés Cultural under the reference RI-51-0012066.

Khài-iàu


El antiguo Casino Municipal de Huesca en una hermosa noche de Invierno.

Tirada por Maria João Q. T.

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 22:392007-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 22:39版本的細圖2,048 × 1,536(589 KB)SergioPTEl antiguo Casino Municipal de Huesca en una hermosa noche de Invierno. Tirada por Maria João Queirós M. Teixeira y Sérgio Luís A.C.R. Gomes

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料