Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Century egg sliced open.jpeg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Century_egg_sliced_open.jpeg(415 × 415 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 53 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg
Soat-bêng
Deutsch: Geschältes und halbiertes Tausendjähriges Ei. Foto von Kowloonese
English: Century egg sliced open
日期 (original upload date)
Chhut-chhù Transferred from de.wikipedia to Commons.
Chok-chiá en:User:Kowloonese
其他版本

Centuryegg3.JPG

Siū-khoân[siu-kái]

NOTE: "subject to disclaimers" below may not actually apply, this was tagged with {{GFDL-user-en}}, and after May 2007, en:Template:GFDL-self did not require disclaimers. Please check the image description page on the English Wikipedia (or, if it has been deleted, ask an English Wikipedia administrator). See Wikipedia:GFDL standardization for details.

Kowloneese from en.wikipedia.org,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本條款授權。
Biĕu-sê miàng-sáng: Kowloneese
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

Note: This tag should not be used. For images that were released on the English Wikipedia using either GFDL or GFDL-self with disclaimers, use {{GFDL-user-en-with-disclaimers}}. For images without disclaimers please use {{GFDL-user-en-no-disclaimers}} instead. If you are the copyright holder of files that were released on Wikipedia, please consider removing the disclaimers.

原始上傳日誌[siu-kái]

The original description page was here. All following user names refer to de.wikipedia.
  • 2005-05-23 21:07 Rainer Zenz 415×415×8 (54392 bytes) Geschältes und halbiertes Tausendjähriges Ei. Foto von [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Kowloonese Kowloonese] {{GFDL}}

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài 4) 12:242006-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài 4) 12:24版本的細圖415 × 415(53 KB)Svencb{{Information |Description= {{de|Geschältes und halbiertes Tausendjähriges Ei. Foto von [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Kowloonese Kowloonese]}} {{en|Century egg sliced open}} |Source=Originally from [http://de.wikipedia.org de.wikipedia]; descriptio

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: