Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Colombia location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 2,027 × 2,294 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1.37 MB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Location map of Colombia

Equirectangular projection. Geographic limits of the map:

  • N: 16.594 N
  • S: 4.609 S
  • W: 85.056 W
  • E: 66.401 W
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê (Original text: own work, using Demis data)
Chok-chiá Shadowxfox
其他版本

此檔案衍生的作品: Bajo Nuevo Colombia location.png

SVG 開發

Siū-khoân

Shadowxfox,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Shadowxfox
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

註解 該圖片含有註解:在維基媒體共享資源上查看註解

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài 5) 11:102017-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài 5) 11:10版本的細圖2,027 × 2,294(1.37 MB)Shadowxfoxlimits
2017-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài 5) 11:002017-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài 5) 11:00版本的細圖2,027 × 2,294(1.37 MB)Shadowxfoxmore visible limits
2014-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 05:482014-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 05:48版本的細圖2,027 × 2,294(1.39 MB)Shadowxfoxcorrection of departamental, international and maritime boundaries, courses of rivers, coastline, and line thickness
2012-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài 2) 17:012012-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài 2) 17:01版本的細圖2,007 × 2,298(1.07 MB)Shadowxfoxcorrection of some departamental borders
2012-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 18:582012-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 18:58版本的細圖2,007 × 2,298(1.08 MB)Shadowxfoxcorrection of international borders, added layers, rivers, etc
2011-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 08:122011-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 08:12版本的細圖2,007 × 2,298(1.04 MB)Shadowxfoxsimplification of rivers, correction of some borders
2009-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 1) 23:482009-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 1) 23:48版本的細圖2,007 × 2,298(1.14 MB)Shadowxfoxthick boundaries of departments
2009-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 09:102009-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 09:10版本的細圖2,007 × 2,298(1.15 MB)ShadowxfoxAdjusted to match style of location maps 2008
2009-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 07:302009-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài 1) 07:30版本的細圖2,268 × 2,676(1.4 MB)Shadowxfoxmaritime boundaries
2009-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 22:272009-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 22:27版本的細圖2,268 × 2,676(1.39 MB)SpischotAdjusted colors to match style of location maps 2008
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料