Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:DZ - 39-28 - Djamaa - Wilaya d'El Oued.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,707 × 1,309 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:25 KB)

Soat-bêng

Carte des communes de la wilaya d'El Oued, Algérie

日期 2011-07-110
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Poudou99
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 19:172011-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 19:17版本的細圖1,707 × 1,309(25 KB)Poudou99Erreur d'importation de fichier
2011-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 19:082011-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 19:08版本的細圖1,707 × 1,309(25 KB)Poudou99Retouches : suppression des numéros
2011-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài) 22:032011-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài) 22:03版本的細圖1,707 × 1,309(61 KB)Poudou99

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: