Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Dz - 42-23 - Damous - Wilaya de Tipaza map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 813 × 415 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:40 KB)
Soat-bêng

Carte de la wilaya de Tipaza, Algérie

日期
Chhut-chhù Cê-gă cáuk-pīng
Chok-chiá Poudou99


w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本條款授權。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 22:442011-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 22:44版本的細圖813 × 415(40 KB)Poudou99

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: