Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Edwin van der Sar side.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Edwin_van_der_Sar_side.jpg(446 × 476 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 52 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng

Edwin van der Sar side.jpg

日期 日期不明
Unknown date
Chhut-chhù http://www.postproduktie.nl/voetbal.htm
Chok-chiá Paul Blank
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

see below for licensing details


OTRS Wikimedia

本作品為自由授權,可以讓任何人以任何目的使用本作品。如果您希望使用本內容,只要遵循本頁面所提到的任何著作權要求即可,而不需要請求許可。

維基媒體收到了一封電子郵件,確認著作權持有者已根據本頁面上所述的條款釋出。此郵件由一位OTRS志工審查並儲存在我們的許可檔案中,獲得授權的志工可以此工單#2006062210009697查看該郵件。

如果您對於該存檔郵件有疑問,請使用OTRS公告板


工單連結: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2006062210009697

This permission is valid for all images of known persons and soccer players from http://www.postproduktie.nl, created by Paul Blank. Personal photographs also present on the site are explicitely excluded from the license agreement.

The photo's can be used if the attribution will be given in the thumbnail.


w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 2.5 通用版授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: http://www.postproduktie.nl
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài 1) 17:252008-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài 1) 17:25版本的細圖446 × 476(52 KB)Jacoplanecropped
2006-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 16:152006-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 16:15版本的細圖700 × 525(72 KB)Siebrand{{Information |Description={{subst:PAGENAME}} |Source=http://www.postproduktie.nl/voetbal.htm |Date=unknown |Author=Paul Blank |Permission=Paul Blank, the author of this image always wants attribution as postproduktie@hotmail.com; www.postproduktie.nl (se

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況