Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Eid komm.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 400 × 500 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:3 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Norsk nynorsk: Kommunevåpen for Eid kommune i Sogn og Fjordane fylke, godkjent 1986. Motivet synar eit hestehovud i gull på raud botn og viser til den sterke tilknyttinga fjordhesten har til kommunen.
English: Coat of arms for the Norwegian municipality of Eid.

"På raud grunn eit gull hestehovud."[1]

日期
Chhut-chhù SVG is own work, based upon image from caplex.no.
Chok-chiá Own work
Inkscape-un.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public Domain This official Norwegian coat of arms is ineligible for copyright, but its usage is restricted according to Norwegian penal law, independent of the copyright status of the depiction shown here.
Coat of arms of Norway.svg
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
其他版本

Eid komm.png

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 3) 11:502015-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài 3) 11:50版本的細圖400 × 500(3 KB)BjarkanEid kommunevåpen pr. 2015.
2012-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 22:192012-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 22:19版本的細圖390 × 480(4 KB)FleinnReverted to version as of 10:50, 15 April 2011
2011-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 09:212011-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 09:21版本的細圖390 × 480(4 KB)FleinnFlick.
2011-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài 5) 11:582011-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài 5) 11:58版本的細圖390 × 480(4 KB)FleinnFlick.
2011-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 10:502011-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 10:50版本的細圖390 × 480(4 KB)Fleinnflick.
2010-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 11:032010-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 11:03版本的細圖390 × 480(3 KB)FleinnShape fix.
2010-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 18:262010-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 18:26版本的細圖390 × 480(3 KB)FleinnShape fix.
2010-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài 1) 11:082010-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài 1) 11:08版本的細圖390 × 480(5 KB)Fleinn{{Information |Description={{nn|1=Kommunevåpen for Eid kommune.}} |Source=SVG is own work, based upon [http://www.caplex.no/Web/ImageView.aspx?ID=10000798&ArticleId=9308731]. |Author=Original by [http://www.caplex.no/Web/ImageView.aspx?ID=10000798&Articl

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料