Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Engels.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Engels.jpg(300 × 422 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 48 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Friedrich Engels from English Wikipedia

Soat-bêng

Engels in 1877 in Brighton

日期
Chhut-chhù http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Engelss56fe1.jpg, uploaded 2006-01-16 by w:User:Bronks
Chok-chiá William Hall (1826-1898)
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加70年以下的國家以及地區屬於公有領域


Dialog-warning.svg 你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。 請注意少數國家的版權保護期為75年以上,墨西哥為100年,牙買加為95年, 哥倫比亞為80年,瓜地馬拉與薩摩亞為75年。這些影像可能在這些國家被認為是公有領域,此外也符合這些國家的較短期規則。象牙海岸規定版權保護期為99年,但符合其較短期規則。

From (among other sources) Marxist.org Their license page states "All material within these Archives, unless noted otherwise, is public domain."

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2005-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 13:442005-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 13:44版本的細圖300 × 422(48 KB)ArtMechanic
2005-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 05:462005-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 05:46版本的細圖443 × 599(44 KB)Phrood~commonswikibetter image from www.bildindex.de
2004-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 11:372004-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 11:37版本的細圖200 × 281(42 KB)BubukaFriedrich Engels from English Wikipedia

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料