Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Escudo de Adamuz (Córdoba).svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 550 × 960 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:225 KB)

Khài-iàu

作家
Pîn-pâi-chiong
English: Adamuz, Córdoba, Spain.
Español: Adamuz, Córdoba, España.
紋章描述
Español: -
參考文獻
Español: [-]
日期 6 5-goe̍h 2010
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Inkscape-un.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
Erlenmeyer,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Erlenmeyer
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài 2) 14:592014-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài 2) 14:59版本的細圖550 × 960(225 KB)ErlenmeyerPequeño ajuste.
2014-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài 2) 14:052014-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài 2) 14:05版本的細圖550 × 960(224 KB)ErlenmeyerNueva subida.
2013-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 16:242013-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài) 16:24版本的細圖550 × 960(231 KB)ErlenmeyerNueva corona.
2010-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài 1) 23:482010-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài 1) 23:48版本的細圖550 × 970(229 KB)ErlenmeyerPequeño ajuste
2010-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 22:352010-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 22:35版本的細圖550 × 975(267 KB)Erlenmeyer== {{int:filedesc}} == {{COAInformation |blasonen=Adamuz, Cordoba, Spain. |blasonnement-en= |ref-en= |blasones=Adamuz, Córdoba, España. |blasonnement-es=El municipio usa el escudo de armas del Marquesado de El Carpio: "En campo de plata dos lobos de sab

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料