Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Escudo de Castroverde.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 550 × 972 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:264 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Español: Escudo de Castroverde (Lugo, Galicia): Cortado. 1º, En campo de sinople, un castillo, de prata, mazonado de sable y aclarado de gules. 2º, en campo de gules, un cordero de plata, acostado, acompañado en el cantón siniestro del jefe, de un bolo de oro. [1]
Galego: Escudo de Castroverde (Lugo): O primeiro dos cuarteis, en campo de sinople, verde, un castelo de prata, mazoado de sabre e aclarado de gules. O segundo, en campo de gules, roxo, un año de prata, deitado, acompañado no cantón sinistro do xefe, dun bolo de ouro. Foi aprobado no Pleno do Concello de Castroverde do 25-03-1992 [2]
日期 5/4/2008
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá SanchoPanzaXXI
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 10:462010-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài 1) 10:46版本的細圖550 × 972(264 KB)XavigivaxCastillo aclarado de gules.
2009-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 17:182009-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 17:18版本的細圖550 × 972(292 KB)SanchoPanzaXXI~commonswikicorona
2008-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 16:222008-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 16:22版本的細圖550 × 1,023(238 KB)SanchoPanzaXXI~commonswiki{{Information |Description={{es}}Escudo de Castroverde (Lugo, Galicia): ''Cortado. 1º, En campo de sinople, un castillo, de prata, mazonado de sable y aclarado de gules. 2º, en campo de gules, un cordero de plata, acostado, acompaña

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: