Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Eutychian.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Eutychian.jpg(208 × 155 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 19 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng

Pope Eutychian

日期 3世紀
date QS:P,+250-00-00T00:00:00Z/7
Chhut-chhù http://cckswong.tripod.com/pope1_50.htm ("Pope's Photo Gallery")
Chok-chiá 未知


Roma-sanpaolo3.jpg
This image is a faithful representation of an icon inside the Basilica of Saint Paul Outside the Walls: the author(s) is unknown and the image itself dates back to circa 1850 (reconstruction of the basilica under pope Pius IX). As such it falls in the public domain. See popechart.com for documentation.

English | +/−

此為如實地拍攝平面藝術品的相片複製本。原作位於公有領域,是因下列原因:
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加100年以下的國家以及地區屬於公有領域


這個作品在美利堅合眾國屬於公有領域,因為它首次發布早於1924年1月1日。

維基媒體基金會的官方立場認為:「針對平面公有領域的藝術作品進行忠實重製,其重製後的照片也屬於公有領域。」
因此,可認定本重製照片屬於公有領域。在其他司法管轄區,再利用此照片可能會被限制;參見再利用PD-Art照片以獲得進一步資訊。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 04:002015-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 04:00版本的細圖208 × 155(19 KB)艾德一世Restored
2007-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài) 09:592007-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài) 09:59版本的細圖208 × 155(10 KB)HansjosephPope Eutychian Pope's photo gallery

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料