Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag-map of Colombia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,319 × 1,799 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:58 KB)

Inkscape-un.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
Soat-bêng

Flag-map of Colombia

日期
Chhut-chhù self-made using Image:Flag of Colombia.svg and Image:Colombia locator map.svg
Chok-chiá Darwinek
我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 20:502018-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài 5) 20:50版本的細圖1,319 × 1,799(58 KB)FibonacciCopied outline from File:Colombia locator map.svg
2015-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 20:052015-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 20:05版本的細圖1,214 × 1,655(57 KB)Fry1989Reverted to version as of 00:21, 31 January 2011
2015-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 17:222015-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 17:22版本的細圖744 × 1,000(189 KB)Stasyan117Archipelago_of_San_Andrés,_Providencia_and_Santa_Catalina
2011-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 1) 00:212011-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 1) 00:21版本的細圖1,214 × 1,655(57 KB)Fry1989haul
2010-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 05:032010-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 05:03版本的細圖836 × 1,141(143 KB)Fry1989reduce
2010-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 00:432010-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 00:43版本的細圖838 × 1,142(145 KB)Milenioscurolínea mas gruesa
2010-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 16:472010-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 16:47版本的細圖838 × 1,142(145 KB)Darwinekcorrected borders
2009-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài 3) 05:212009-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài 3) 05:21版本的細圖617 × 953(8 KB)FibonacciSimplified code.
2008-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 20:022008-nî 5-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 20:02版本的細圖617 × 953(18 KB)Darwinek

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料