Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag-map of Nigeria.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,000 × 801 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:72 KB)

Soat-bêng

Flag-map of Nigeria

日期
Chhut-chhù Cê-gă cáuk-pīng
Chok-chiá Darwinek
SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本條款授權。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 19:182015-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 19:18版本的細圖1,000 × 801(72 KB)Stasyan117fix
2015-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 19:182015-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 19:18版本的細圖1,000 × 801(72 KB)Stasyan117corrected
2015-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 19:152015-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 19:15版本的細圖1,000 × 802(72 KB)Stasyan117fix
2015-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 02:282015-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 02:28版本的細圖1,001 × 802(75 KB)Stasyan117More correct map
2015-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 02:272015-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài 2) 02:27版本的細圖1,001 × 802(75 KB)Stasyan117More correct map
2011-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 05:102011-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 05:10版本的細圖3,371 × 2,700(103 KB)Fry1989reduce
2010-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 01:052010-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 01:05版本的細圖3,382 × 2,711(114 KB)Fry1989reduce
2008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 17:122008-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 17:12版本的細圖3,370 × 2,700(135 KB)Darwinek

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料