Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag map of Georgia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 512 × 261 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:47 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Inkscape-un.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
English: Flag-map of Georgia
ქართული: საქართველოს რუკა მასზე გამოსახული დროშით.
Русский: Флаг-карта Грузии
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Giorgi Balakhadze
其他版本

Flag map of the Republic of Georgia.png

Siū-khoân

Giorgi Balakhadze at Wikimedia Foundation,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 4.0 國際授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Giorgi Balakhadze at Wikimedia Foundation
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 02:522017-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 02:52版本的細圖512 × 261(47 KB)Wikimandiafix SVG errors and reduce size
2015-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 12:542015-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 12:54版本的細圖1,640 × 840(97 KB)Giorgi BalakhadzeColor according Flag of Georgia (country)#Design
2015-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 12:522015-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 12:52版本的細圖1,640 × 840(97 KB)Giorgi Balakhadze.
2015-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 12:432015-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 12:43版本的細圖1,640 × 840(96 KB)Giorgi BalakhadzeUpdate
2014-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 16:422014-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 16:42版本的細圖2,000 × 1,018(417 KB)Giorgi BalakhadzeFix
2014-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 15:102014-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 15:10版本的細圖2,000 × 1,018(55 KB)Giorgi BalakhadzeFix
2014-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 16:142014-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 16:14版本的細圖2,000 × 1,018(108 KB)Giorgi BalakhadzeUser created page with UploadWizard

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料