Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag map of Michigan.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,074 × 1,257 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:240 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng

Flag map of Michigan

日期 (UTC)
Chhut-chhù 此檔案起源於以下檔案或由以下檔案加以編輯而成: 
Chok-chiá

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Uploaded with derivativeFX

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 20:332012-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 20:33版本的細圖1,074 × 1,257(240 KB)Fry1989== {{int:filedesc}} == {{Information |Description=Flag map of Michigan |Source={{Derived from|LGBT_flag_map_of_Michigan.svg|Flag_of_Michigan.svg|display=50}} |Date=2012-01-20 20:32 (UTC) |Author=*File:LGBT_flag_map_of_Michigan.svg: *[[:File:Map of M

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng