Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag map of Thailand.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Choân kái-sek-tō͘(SVG 檔案,表面大小:237 × 435 像素,檔案大小:37 KB)
Soat-bêng

Flag map of Thailand

日期 (UTC)
Chhut-chhù
Chok-chiá


w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本條款授權。
您可以自由:
  • 分享 – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • 重新修改 – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Uploaded with derivativeFX

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 1) 23:582011-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 1) 23:58版本的細圖237 × 435(37 KB)Fry1989{{Information |Description=Flag map of Thailand |Source=*File:Map_of_Thai_Cities.svg *File:Flag_of_Thailand.svg |Date=2011-01-31 23:52 (UTC) |Author=*File:Map_of_Thai_Cities.svg: Sodacan *File:Flag_of_Thailand.svg:

超過 100 個頁面連結到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆連結到此檔案的頁面。 您也可以檢視 完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng