Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag map of Thailand.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 237 × 435 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:37 KB)

Soat-bêng

Flag map of Thailand

日期 (UTC)
Chhut-chhù 我個人以下列物件為基礎來創作: Map of Thai Cities.svg kap Flag of Thailand.svg
Chok-chiá Fry1989
SVG in SVG.svg This SVG _?_ includes elements that have been taken or adapted from this _?_: Map of Thai Cities.svg Map of Thai Cities.svg (by Sodacan).
SVG in SVG.svg This SVG _?_ includes elements that have been taken or adapted from this _?_: Flag of Thailand.svg Flag of Thailand.svg (by Zscout370).
SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作.


w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Uploaded with derivativeFX

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

無數值

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2011-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 1) 23:582011-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài 1) 23:58版本的細圖237 × 435(37 KB)Fry1989{{Information |Description=Flag map of Thailand |Source=*File:Map_of_Thai_Cities.svg *File:Flag_of_Thailand.svg |Date=2011-01-31 23:52 (UTC) |Author=*File:Map_of_Thai_Cities.svg: Sodacan *File:Flag_of_Thailand.svg:

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng