Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Cameroon.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 900 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:262位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: The flag of Cameroon.
Français : Drapeau du Cameroun.
Čeština: Vlajka Kamerunu.
Deutsch: Die Flagge Kameruns.
Esperanto: La flago de Kameruno.
Italiano: Bandiera del Camerun.
Lëtzebuergesch: Fändel vum Kamerun
Македонски: Знаме на Камерун.
Română: Steagul Camerunului.
Slovenščina: Državna zastava Kameruna
日期
Chhut-chhù Drawn by User:SKopp
Chok-chiá (of code) -xfi-
SVG 開發
Notepad icon wide.svg
矢量圖形使用文字編輯器創作.

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2019-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài 2) 15:052019-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài 2) 15:05版本的細圖900 × 600(262位元組)FDRMRZUSAHigher svg resolution from same file (latest version): resized by "Inkscape". Optimized svg code. No other changes.
2018-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 15:162018-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 15:16版本的細圖600 × 400(316位元組)EclecticArkiesvg code reduction
2016-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 17:462016-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 17:46版本的細圖600 × 400(745位元組)Tcfc2349fixed
2013-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 13:182013-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 13:18版本的細圖600 × 400(745位元組)Bast64~commonswikiEdit viewBox
2011-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài 3) 23:452011-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài 3) 23:45版本的細圖600 × 400(745位元組)Alkaricode cleanup
2006-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 4) 15:182006-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 4) 15:18版本的細圖600 × 400(946位元組)Denelson83Fewer bytes
2006-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 4) 15:102006-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài 4) 15:10版本的細圖600 × 400(2 KB)Denelson83Bigger star
2006-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 12:062006-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 12:06版本的細圖600 × 400(926位元組)-xfi-exact star in center, recode, desc, same colors, same licensing
2006-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 07:552006-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài) 07:55版本的細圖450 × 300(3 KB)Bilou~commonswikireduced star
2006-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài 2) 01:34Mò̤ sáuk-liŏk-dù(2 KB)Denelson83Reverted to earlier revision
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料