Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Newark, New Jersey.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Flag_of_Newark,_New_Jersey.jpg(187 × 121 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 14 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Flag of Newark, New Jersey

日期 Adopted in 1916, it is now public domain.
Chhut-chhù
Chok-chiá
其他版本
Refresh file.svg
這個檔案已經被File:Flag of Newark, New Jersey.png取代。 建議你使用新版的圖像

理由:A PNG version of this file is now available.
new file

Siū-khoân

Public domain
這一媒體文件在美國屬於公有領域。這可用於版權過期的美國作品,通常這些作品發表於1924年1月1日之前。查看這個頁面可以獲取到更多的解釋。

United States
Dialog-warning.svg
這一圖片在美國以外可以沒有處於公有領域,特別是對美國作品不適用較短期限法則的國家,如加拿大、中國大陸(不含香港及澳門)、德國、墨西哥和瑞士。作品的作者和發表時間是關鍵信息,並且必須提供。參見 維基百科:公有領域維基百科:版權信息以獲取更多細節。

原始上傳日誌

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2005-07-05 21:41 Polynova 187×121×8 (14764 bytes) Flag of Newark, New Jersey

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 18:292007-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 18:29版本的細圖187 × 121(14 KB)Kjetil r{{Information |Description=Flag of Newark, New Jersey |Source=Originally from [http://en.wikipedia.org en.wikipedia]; description page is/was [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Image%3ANewarkNJ_flag.jpg here]. |Date=Adopted in 1916, it is now publ

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況