Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Portugal.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 400 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:13 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
English: Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
العربية: علم البرتغال
Português: Bandeira de Portugal, criada por Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), adotada oficialmente pelo governo português em 30 de junho de 1911 (em uso desde novembro de 1910).
Українська: Прапор Португалії
日期
Chhut-chhù http://jorgesampaio.arquivo.presidencia.pt/pt/republica/simbolos/bandeiras/index.html#imgs
Chok-chiá Columbano Bordalo Pinheiro (1910; generic design); Vítor Luís Rodrigues; António Martins-Tuválkin (2004; this specific vector set: see sources)
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

The original of this vector set was contracted by the Portuguese Presidential Office in June 2004 to Vítor Luís Rodrigues and António Martins-Tuválkin expressly to be released in public domain.

其他版本

此檔案衍生的作品: Television HD Portugal.svg

Siū-khoân

Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加70年以下的國家以及地區屬於公有領域


Dialog-warning.svg 你必須增加美國公有領域標籤顯示為何這個作品是適用於美國公有領域。 請注意少數國家的版權保護期為75年以上,墨西哥為100年,牙買加為95年, 哥倫比亞為80年,瓜地馬拉與薩摩亞為75年。這些影像可能在這些國家被認為是公有領域,此外也符合這些國家的較短期規則。象牙海岸規定版權保護期為99年,但符合其較短期規則。

Public domain
這個作品在美利堅合眾國屬於公有領域,因為它首次發布早於1924年1月1日。

Dialog-warning.svg
公有領域作品必須在美國以及來源國沒有版權問題,才能上傳至維基共享資源。如果此作品不是美國作品,這個文件必須要有一個額外的版權標記顯示此文件在來源國的版權狀態。
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 12:222014-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 12:22版本的細圖600 × 400(13 KB)SteinsplitterFulfilling edit request by SiBr4. Thanks for helping!
2012-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 07:362012-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài 5) 07:36版本的細圖600 × 400(49 KB)Zscout370http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OptiFlag_of_Portugal.svg
2011-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 04:172011-nî 2-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 04:17版本的細圖600 × 400(65 KB)Zscout370Fixing
2010-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 1) 05:572010-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 1) 05:57版本的細圖600 × 400(63 KB)Zscout370Reverted to version as of 01:40, 11 September 2010
2010-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 05:032010-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài 4) 05:03版本的細圖600 × 400(63 KB)Zscout370Alright, finally got an EPS viewing program, using the colors directly from the file.
2010-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 21:432010-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 21:43版本的細圖600 × 400(76 KB)BluedenimDark green is: 0-102-0. Red is: 255-0-0.
2010-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 19:452010-nî 2-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 19:45版本的細圖600 × 400(76 KB)Boicote~commonswikiAccording to the official site of the Portuguese Presidency (http://www.presidencia.pt/?idc=44) the flag of Portugal is divided into DARK green (verde escuro) and red (escarlate). The green color in the previous file was too light, so I reverted the file
2010-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài 3) 16:402010-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài 3) 16:40版本的細圖600 × 400(76 KB)Bluedenimthe source for this version is the best that one could get. A flag isn't a fashion item. It doesn't matter if it "looks good" or if it "looks bad".
2010-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài 3) 15:262010-nî 2-goe̍h 3-ji̍t (Pài 3) 15:26版本的細圖600 × 400(76 KB)Thomas GunReverted to version as of 22:11, 28 November 2009 other version better
2010-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài 2) 23:462010-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài 2) 23:46版本的細圖600 × 400(76 KB)TuvalkinColor shades matching the officially reccomended RGB values [http://web.archive.org/web/20060306100913/http://presidenciarepublica.pt/pt/republica/simbolos/bandeiras/ here]. {{Information |Description= |Source=*File:Flag_of_Portugal.svg |Date=2010-
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料